Czynniki wpływające na cenę tłumaczeń

Czynniki wpływające na cenę tłumaczeń

Więcej na temat cennika tłumaczeń z języka rosyjskiego na https://tlumaczalnia.pl/ceny/.

Za sprawą otwarcia się naszego kraju na rynki z większości państw świata pojawiło się większe zapotrzebowanie na usługę przekładu. Każdego dnia biura tłumaczeń realizują setki zwykłych i uwierzytelnionych przekładów na bardziej lub mniej popularne języki, zarówno na zlecenie klientów biznesowych, jak i zwykłych obywateli.

Pomimo, że w internecie bez problemu można znaleźć darmowe platformy oferujące translację, długo jeszcze nie zastąpią one usług doświadczonych tłumaczy, ponieważ skorzystanie z ich pomocy jest nierzadko koniecznością, np. jeśli musimy dostarczyć uwierzytelnione tłumaczenie dokumentu do sądu. W takich przypadkach próbujemy orientacyjnie oszacować koszt tłumaczenia. Od czego więc zależna jest cena przekładu?

Termin wykonania, język, typ tłumaczenia – to wpływa na finalną cenę usługi

Końcową cenę translacji dokumentu kształtują wyszczególnione niżej czynniki:
1. Język, z którego bądź na który chcemy przetłumaczyć dokument. Przekład z modnych języków germańskich (niemiecki, szwedzki) czy romańskich (francuski, hiszpański) będzie na pewno tańszy aniżeli translacja z rzadziej spotykanych pośród tłumaczy języków słowiańskich (między innymi ukraińskiego, bułgarskiego, rosyjskiego) lub wschodnioazjatyckich (japońskiego, chińskiego).
2. Kierunek tłumaczenia. Przekład na język polski jest zwyczajowo o wiele tańszy niż tłumaczenie na język obcy.
3. Stopień skomplikowania tłumaczenia lub poruszane w dokumencie zagadnienia. Przekład opracowań medycznych, prac akademickich lub umów handlowych kosztuje więcej, dlatego że tłumacz musi posiadać nie tylko znajomość leksyki specyficznej dla konkretnej specjalizacji, lecz także stosowną wiedzę, żeby trafnie zinterpretować tłumaczony tekst i nie popełnić podczas przekładu karygodnych pomyłek.
4. Czas wykonania tłumaczenia. Jak przy każdej usłudze, gdy zamawiamy coś “od ręki” powinniśmy przygotować portfel na większy wydatek.

Czym różni się przekład poświadczony od tłumaczenia prostego?

Wypada zaznaczyć, iż tłumaczenie różnego rodzaju dokumentów jak np. prawo jazdy lub dokumenty szkolne (zaświadczenie ukończenia szkolenia, dyplom licencjata), musi wykonać tłumacz przysięgły. Taki przekład określa się przysięgłym, bowiem tłumacz obowiązkowo poświadcza go pieczątką z numerem licencji tłumacza przysięgłego oraz swoim nazwiskiem, a informację o tym tłumaczeniu wpisuje do rejestru, w którym nadaje mu oddzielny numer identyfikacyjny, jak również zaznacza czy przekład powstał z oryginału, kopii lub odpisu. Tłumacze przysięgli zazwyczaj określają sztywny cennik za przekład najpopularniejszych świadectw oraz dokumentów tożsamości, natomiast w razie konieczności realizacji tłumaczenia przysięgłego innych dokumentów, koszt usługi wylicza się od długości tekstu finalnego (nie tego, z którego tłumaczymy). W tłumaczeniu zwykłym jednostką rozliczeniową jest 1800 znaków ze spacjami, podczas gdy w przekładzie przysięgłym – 1125 znaków.

Nasze dane teleadresowe:
Wanda Konior – tłumacz przysięgły języka rosyjskiego i ukraińskiego
ul. Mogilska 13/7
31-542 Kraków

Mob.: +48 662-158-931
E-mail: [email protected]