Narzędzia, które powinien znać każdy przedsiębiorca – generator not księgowych

Narzędzia, które powinien znać każdy przedsiębiorca – generator not księgowych

Bezpłatny generator not księgowych 40 euro znajdziesz na flobo.io/generator-not/.

Każdy przedsiębiorca na pewnym etapie swojej działalności trafia na kontrahentów, którzy nie wnoszą opłat za wystawione ich faktury we wskazanym terminie. Jeszcze dekadę temu stanowiło to spory problem dla przedsiębiorców. Na szczęście od 2013 roku w razie wystąpienia zwłoki w opłacaniu należności prawo polskie daje możliwość wystawiania niemrawym partnerom not księgowych w kwocie 40 euro.

Kiedy można wystawiać noty księgowe na 40 – bądź więcej – euro?

Zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych wierzyciel może dopominać się od dłużnika rekompensaty za koszty odzyskiwania należności. Wysokość takiej kompensaty zależy od kwoty niezapłaconego świadczenia pieniężnego. Jeśli należności są mniejsze niż 5 tys. zł wystawia się noty księgowe na 40 euro. Przy nieopłaconej fakturze wyższej niż ta kwota, jednak nie większej niż 50 tys. zł, wierzyciel począwszy od 2020 r. ma natomiast prawo wystawić notę w wysokości 70 euro, a gdy wysokość niespłaconej należności przewyższa 50 tys. zł – notę w wysokości 100 euro. Warto podkreślić, że taką notę można wysłać dłużnikowi natychmiast po stwierdzeniu opóźnienia z płatnością, na dodatek bez konieczności wcześniejszego przypomnienia o przekroczeniu terminu. Wypada jednak wziąć pod uwagę czy wysłanie kontrahentowi bez ostrzeżenia noty księgowej na 40 (czy też więcej) euro nie zburzy pielęgnowanych często przez lata dobrych kontaktów biznesowych. Wszak przyczyną zwłoki w przelaniu należności za fakturę mogą być chwilowe problemy finansowe albo zwyczajne niedopatrzenie dłużnika, a nie jego zamierzone działanie. Dlatego też, nota księgowa powinna być zaledwie jednym z kolejnych etapów procedury windykacyjnej.

Darmowy generator not księgowych znajdziesz online

Kiedy przedsiębiorca pierwszy raz podejmuje decyzję o wystawieniu noty księgowej, zaczyna zadawać sobie pytanie, jak przepisowo trzeba określić jej wysokość w złotówkach, bowiem prawo mówi o nocie w euro. Instrukcje w tym zakresie ustawodawca zawarł we wspomnianym w poprzednim akapicie akcie prawnym – kwotę rekompensaty w złotówkach ustala się biorąc za podstawę uśredniony kurs euro obwieszczony przez NBP ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym upłynął termin opłaty za świadczenie pieniężne.

Zainteresowanych zachęcamy do skorzystania z generatora not księgowych, dostępnego bezpłatnie przez Flobo – polską aplikację automatyzującą obsługę należności, która posiada też kompleksowy moduł automatyzujący proces windykacji.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]