Co to jest metoda kasowa?

Co to jest metoda kasowa?

Sprawdź więcej szczegółów o metodzie kasowej na flobo.io.

Osoby z własną działalnością gospodarczą zazwyczaj rozliczają się z urzędem skarbowym metodą memoriałową, według której obowiązek zapłaty podatku VAT pojawia się z chwilą wystawienia faktury za sprzedaż towaru albo usług. W takim przypadku fiskus nie docieka czy opłata od kontrahenta pojawiła się na koncie płatnika VAT. W metodzie kasowej rozliczenie podatku VAT wynika nie prędzej niż po otrzymaniu od kontrahenta płatności.

Rozliczenie metodą kawową – strategia na podtrzymanie płynności finansowej firmy

Nieterminowość w opłatach to nie rzadkość. Przedsiębiorcy często spotykają się z sytuacją, gdy są zmuszeni wiele razy przypominać kontrahentowi o przelewie opłaty za zrealizowane usługi lub sprzedane produkty. Gdy to zdarza się coraz częściej, nawet bardzo dobrze działające przedsiębiorstwo może utracić płynność finansową, nie opłacić przysługujących podatków na czas i ostatecznie narazić się na bardzo wysokie grzywny nałożone przez fiskusa. Na szczęście mali przedsiębiorcy, innymi słowy firmy których przychód ze sprzedaży w poprzednim roku zamknął się wraz z podatkiem w kwocie dwóch milionów euro, mogą skorzystać z metody kasowej zawieszając w ten sposób termin rozliczenia podatku do chwili otrzymania opłaty od kontrahenta. Mając na uwadze określony przez prawo limit z rozliczenia metodą kasową może skorzystać zdecydowana większość polskich przedsiębiorców, jednakże powinni oni mieć świadomość, iż stosowanie z tej metody rozliczenia działa również w odwrotnym kierunku. Jeżeli więc sami mają problem z dochowaniem terminów płatności, nie wolno im potrącić podatku VAT z faktury zakupowej póki nie uiszczą stosownej należności. O chęci przejścia na metodę kasową należy powiadomić urząd skarbowy poprzez złożenie druku VAT-R. Wymagane jest również przejście na kwartalne rozliczenie podatku VAT oraz obowiązkowe opisanie każdej wystawionej faktury adnotacją “metoda kasowa”.

Z jakiego powodu księgowi odradzają przedsiębiorstwom metodę kasową?

Biura rachunkowe nierzadko odwodzą niewielkie firmy od rozliczania podatku VAT metodą kasową. Przeważnie powodem tego jest po prostu problem z ciągłym pilnowaniem otrzymywanych należności związanych z działalnością. Metoda kasowa wymaga przecież permanentnego ich śledzenia, żeby nie przegapić terminu uiszczenia podatku VAT. W przypadku działalności, które wystawiają miesięcznie nie więcej niż kilkanaście faktur nie powinno być z tym problemu. Z kolei już przy kilkuset fakturach pilnowanie należności wpływających na konto firmowe może zajmować nawet 2-3 godziny dziennie. Dla takich firm rekomendowanym rozwiązaniem, które umożliwia zaoszczędzenie czasu oraz likwidację ryzyka błędów przy księgowaniu, jest korzystanie z aplikacji do automatycznej obsługi należności, jaką jest Flobo.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]